Geolog har fullført undersøkelser på rasstedet med drone - taulag vil ta grundigere sjekk senere i dag

foto