Kompensasjonsordningene: - Det er småpenger i forhold til det vi har tæret på av egenkapitalen