Etter en lang og hard drakamp endte konkluderte politimesteren i Innlandet med at Vinstra skal opprettholdes som tjenesteenhet, med egen lensmann.

Det rådet følger også Politidirektoratet.

– Den nye strukturen danner grunnlag for at politiet kan levere en bedre polititjeneste der folk bor og ferdes i det daglige. Politiet skal bruke mer ressurser på å være tilstede når behovet er størst, og styrke både forebygging, etterforskning og beredskap, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Bedre tjenester

Når endringene er gjennomført, vil befolkningen i Norge kunne oppsøke politiet på 66 ulike politistasjoner og 155 lensmannskontor. 98,6 prosent av befolkningen vil med den nye organiseringen kunne kjøre til sitt nærmeste kontor på under 45 minutter, heter det i pressemeldingen fra Politidirektoratet.

– Endret organisering er ikke nok alene. Gjennom nærpolitireformen skal vi samtidig heve kvaliteten på politiets innsats gjennom nye og bedre måter å jobbe på og bedre arbeidsverktøy. Både forebygging, etterforskning og beredskap skal styrkes. I tillegg vil et tettere og mer strukturert samarbeid med den enkelte kommune og andre samarbeidspartnere være en nøkkel for å gi befolkningen et enda bedre nærpoliti, sier politidirektør Humlegård.