Marienhø Eiendom kjøpte i 2015 eiendommen Marienhø rett opp for Vålebrua. De ønsket å bygge fire leiligheter, men Ringebu kommune godkjente bygging av seks leilighter - noe som var i strid med eksisterende reguleringsplan.

Færre leiligheter

Enigheten medfører at det nå prosjekteres bygging av fire leilighter istedenfor seks - slik planen i utgangspunktet var.

- Kommunen har gjort en feil, og da skal vi ta tak i problemet og ordne opp i det på en best mulig måte. Nå har jeg og rådmannen hatt gode møter med utbyggerne, og vi er kommet fram til en løsning der kommunen får en hånd på rattet. Vi legger oss litt flate, samtidig som vi får i gang etterspurt utbygging av den finaste tomta ved Vålebru, sier ordfører Arne Fossmo til Dølen.

- Vi er enige om en løsning, og vi har satt i gang folk til å tegne og prosjektere fire leiligheter på Marienhø-tomta. Det er en gledens dag å vite at vi nå endelig kommer i gang etter flere år med mye styr som har påført oss ekstraarbeid og ekstrakostnader, sier utbyggerne Roger Melgårdshagen og Jon Magne Lundbakken som står bak selskapet Marienhø Eiendom.

180 000 kroner i kompensasjon

Og utbyggernes ekstraarbeid og ekstrakostnader knytt til den kommunale saksbehandlingsfeilen, får de nå dekket ved at kommunen betaler Marienhø Eiendom en kompensasjon på 180 000 kroner.

- Hele løsningen for Marienhø, inkluderte den økonomiske kompensasjonen, har jeg muntlig lagt fram for formannskapet i Ringebu. Jeg tør påstå at den ble applaudert inn. Jeg regner det som sikkert at den vil bli politisk godkjent, sier ordfører Arne Fossmo.

Utbyggerne uttalte i februar til Dølen at de har hadde brukt 800 000 kroner på riving og 250 000 på prosjektering av seks leiligheter. De sier nå at det er greit med 180 000 i kompensasjon for ekstra prosjekteringsarbeid.

- Summen er grei nok den, uttaler de to utbyggerne, mens ordførere Fossmo har sin versjon;

- Jeg pleier å si det at når begge parter ikke er helt fornøyde, så er det greit nok.

Fra rivingen av Marienhø. (Foto: Guro Vollen)