Sør-Fron kommune hyra inn megler og satte ned prisene. Det fikk fart på tomtesalget