Sakkyndige endrer konklusjonen - mener tiltalte var tilregnelig