Pålegg fra fylkesmannen: Må stenge steinknuserverk innen fredag