Bombekasteren ble brukt av de norske styrkene, da de sto i kamp med de tyske styrkene om kvelden 24. april 1940. Nå blir den å se i krigsminnesamlingen i Kvam, som nyåpner den 12. mai.

Forlatt i stilling

Det var samler Frode Kamp fra Kvam som fikk snusen i bombekasteren fra krigens dager.

– Det er noen år siden nå. Det var to karer oppi Einlia, på det øvste bruket rett nord for Vinstra, som hadde tatt vare på bombekasteren.

Da de fant den var den forlatt i en av stillingene som de norske styrkene hadde ved Øygarden og Vik,  ned mot gamle E6 rett nord for Vinstra, forteller Kamp.

Derfra hadde den blitt fraktet opp i Einlia og plassert på stabburet.

– Etter å ha fått den plombert og klargjort med lensmannen, har jeg hatt den på lager. Nå blir den en del av den nye utstillingen i en norsk stilling som er i ferd med å bli montert, forteller Kamp.

Bidragsyter

Han har tilført krigsminnesamlingen mye krigsmateriell, i form av våpen og annet militært utstyr.

– En kan vel trygt si at det har hopet seg opp litt via denne samletrangen av ting som har krigshistorisk verdi. Det har i alle fall liten verdi i å stå lagret i garasjer og rundt omkring hos meg, Krigsminnesamlinga er der det hører hjemme, sier Kamp som har vært ganske så selektiv i en del av det han har samlet.

– Veldig mye, faktisk det meste av det jeg låner ut til krigsminnesamlinga, har på en eller annen måte en tilknytning til krigshandlingene i Kvam og Gudbrandsdalen under aprildagene 1940.

Beriker samlingen

Det er Gudbrandsdalsmusea som administrerer driften av Gudbrandsdal Krigsminnesamling på Kvam, men de siste to åra har en gjeng med kvamværer og andre døler som har interesse av lokal krigshistorie, satt i gang en vennegruppe for å få fornyet utstillingen og skape ny blest omkring museet på Kvam.

Lars Tungen er leder av vennegruppen.

– Det utstyret som Frode Kamp og resten av ildsjelene i vennegruppa har skaffet til veie, er gull verdt for å kunne skape ny og større interesse rundt Gudbrandsdal krigsminnesamling. Utstillingen blir nå fornyet og lokalene oppgradert, til nyåpningen 12. mai. Vi håper på bedre besøkstall, sier Tungen og viser til krigsminnesamlingens besøkshistorikk de siste åra.

Under 1000 besøkende

Besøksstatistikken forteller, ifølge årsrapporten, at det var 1500 besøkende ved krigsminnesamlinga i 2008. Dette tallet falt til 667 i 2009, men har i 2017 krabbet opp på 912 besøkende. Håpet i venneforeningen er å få flere tusen besøkende hvert år.

– Det er lagt ned et stort arbeid av vennegruppa både i museet og ellers med registrering av krigsminner i lokalmiljøet. Møter og foredrag omkring lokal krigshistorikk er også blitt arrangert med godt oppmøte. Aktiv bruk av sosiale medier og pressen, er også vegen å gå for å nå ut. Men det offentlige må i større grad komme på banen, mener Tungen.

Etterlyser skoleklasser

Han synes det er på tide at skolene i dalen innfører besøk på krigsminnesamlinga som en del av undervisningen.

– I den verden vi lever i, så er det viktig at de unge blir fortalt hvordan vårt demokrati og vår frihet ble forsvart. Krigsminnesamlinga kan på en god måte fortelle dette både i den store verdenskrigsdimensjonen og den lokale kampen. Et fåtall av de unge er nok klar over alle liv som gikk tapt og hva kampen som ble kjempet innebar.