Gjennomførte uttak av jerv på kjent hilokalitet i Nord-Fron