Disse er valgt til meddommere i tingretten og lagmannsretten for Sør-Fron