Sola varmer gjennom takvinduet og lukten av arabisk kaffe sprer seg i leiligheten i sentrum av Ringebu.

– Jeg håper jeg blir ordentlig kjent med noen, at det ikke bare blir språkøvelse. Alle trenger mennesker å snakke med. At vi kommer fra ulike kulturer og har ulike tradisjoner kan være bra, så kan vi lære om hverandre også, sier Khaled Al Salimi.

Denne uka la biblioteket i Ringebu ut et litt annerledes innlegg på sin facebookside. Al Salima hadde tatt kontakt med bibliotekar Ellinor Brænd og spurt om hjelp. Khaled er nemlig på jakt etter språkvenner, slik at han får praktisert norsken sin.

Vil lære mest mulig

– Det er flere syriske familier i Ringebu, men jeg er den eneste som er her aleine. Jeg vil bli kjent med nordmenn og få venner. For å lære norsk må jeg snakke, ikke bare lese og øve på skolen, sier han.

Aldersforskjellen til de andre syrerne er også merkbar, de er på ulike steder i livene sine og har ulike interesser.

På voksenopplæringa er 23-åringen i ferd med å fullføre norsk grunnskole, med undervisning hver dag. Men når skoledagen er ferdig, gjenstår fortsatt et par timer til med læring, da med engelskkurs på nett. Han ønsker å lære mest mulig, for å komme à jour og kunne bygge seg et eget liv.

Fra høsten av håper han å få plass på teknikk og industriell produksjon på videregående.

– Jeg er glad i tekniske ting og håper jeg kan bli bilmekaniker. Det er viktig med utdannelse eller fagbrev for å klare seg i Norge.

Setter pris på like rettigheter

Al Salima har bodd i Norge i nærmere to år, hvorav seks måneder på mottak i Øyer og Ringebu. Han vokste opp litt utenfor millionbyen Homs i Syria, men forlot hjemlandet med familien da krigen startet. De bosatte seg i Jordan, et land som har tatt imot hundretusener av syriske flyktninger. Foreldrene og søsknene med familier bor fortsatt der.

Han har fått med seg diskusjonene om flyktningstrømmen til Europa og hvorvidt personene som kommer har et reelt behov for beskyttelse, eller er ute etter økonomisk vinning. Sjøl har 23-åringen ikke opplevd å møte negative holdninger. Han er klar på at han ikke kom til Norge for pengenes skyld.

– Jeg er glad i Grunnloven og at alle har like rettigheter i Norge. Et bra liv, med jobb og venner, og grunnleggende rettigheter er viktig for meg, jeg trenger ikke noe annet.

Han har sporadisk kontakt med en noe eldre språkvenn i bygda, men håper på å møte noen på egen alder.

– Jeg håper noen har tid, om det blir flere kan det bli mindre tid på hver, om jeg skulle trenge hjelp til å søke jobb og lignende.

Spent på respons

Språkvenn-tilbud finnes flere steder, ofte i regi av frivilligsentraler, eller frivillige lag og foreninger. I Ringebu kommune er det Frelsesarmeen som eier og driver nærmiljøsentralen. På fredager arrangeres det på dagtid fredagskaffe, et lavterskeltilbud for alle som vil møtes og snakke sammen.

Al Salima er spent på om «utlysningen» fører med seg noe, og har tenkt ut en mulig inngang for å bli bedre kjent.

– Jeg kan lage arabisk mat! Alle liker jo mat?

Khaled trives godt i Ringebu og ser for seg å bli boende, om hanpå sikt får seg jobb. Foto: Silje Josten Lien