Kommunen ønsket ikke å inngå forlik med grunneierne - ble dømt til å betale 2,6 millioner kroner