Trygve var 723 gram da han ble født: «Han kan ikke bare komme nå. Han er alt for liten!»