Kuttforslag frå fylket til studieforbunda til ei rekkje frivillige organisasjonar: - Nullar oss ut

foto