Diskuterte framtidas eldreomsorg: - Fleire vil få tenestene dei treng heime