Forslag om nytt naturreservat på Sør-Fron skal ut på høring