Tok grep for å få fart på salet - seks tomter gjekk på ei veke