Tom Willy har vore lærar i 32 år: - Tida var moden til å gjere noko nytt - eg har alltid gjort noko anna enn det som har vore «mainstream

foto