Bygningsmassen og tomta ble kjøpt av Otta-selskapet Bruvik Utvikling AS. Petter Kittelsen har på vegne av selskapet søkt om å få starte en omreguleringsplan som er forskjellig fra dagens reguleringsplan og kommuneplan.

Det signaliseres fra den nye eieren at det skal bygges som flere leilighetsbygg gjennom flere etapper.

Større omregulering

Dette medfører at kommunen ser det som nødvendig å gjennomføre en oppdatering av planverket som gjelder for de tilgrensende områder med Gammelbanken, helsehus og helsestasjon.

Avkjøringen fra Nedregate til området vil også bli et tema i dette planarbeidet. Rådmannsledelsen i Nord-Fron uttaler at de er positive til at det planlegges sentrumsnære boliger, og anbefaler planutvalget i kommunen å samarbeide med utbygger om å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for området.