Hvis alle kan litt mer om demens, blir hverdagen enklere for alle berørte