Mange meter under den mørke overflaten skjuler det seg store mengder avfall, inkludert det som trolig er over 50 bilvrak. Foto: Christian Aali

Losnavatnets mørke hemmelighet

Gudbrandsdalslågens egen innsjø ligger stille og speiler vakkert dalsidene den omkranses av. Nede på dypet finnes derimot en annen verden, der vaskemaskiner, kjøleskap og det som trolig er over 50 bilvrak dekker bunnen.