Jobber på høygir for å få reåpnet kafeen på Sødorptunet

foto