I sommer ble det bestemt at det skulle gjennomføres en utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, som en oppfølging av en utredning fra 2016.

Vil ha pasientene nordover

I dag ble resultatet presentert på Otta. I dokumentet er det gjort et poeng av at innbyggerne i Nord-Fron ikke tilhører region Nord-Gubrandsdal, sjøl om avstanden til NGLMS er kortere enn til sjukehuset på Lillehammer. Tilsvarende gjelder også for deler av Sør-Fron. Det er ifølge utredninga ønskelig at en del av sjukehustjenestene som i dag leveres på Lillehammer, i framtida skal leveres på Otta.

Hensikta er å unngå lange reiser til sjukehus, gjennom å tilby spesialisthelsetjenester nærmere der hvor folk bor.

Større befolkningsgrunnlag

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal har en styrking av helsesamarbeidet med Midtdalen som satsingsområde. Om begge kommunene skiftet over til Nord-Gudbrandsdal, ville pasientgrunnlaget for spesialisthelsetjenester bli rundt 28 000 personer.

Det gjøres også et poeng ut av at et velfungerende lokalmedisinsk senter vil kunne være med å bidra til måsettinga om å stabilisere innbyggertallet i Nord-Gudbrandsdal.

Saken skal behandles politisk i kommunestyrene i de to midtdalskommunene.