Kari skal videreutvikle Ringebu sentrum: - Det er mye folkehelse i å tilrettelegge for gode møtesteder

foto