Kommunen vil ha 40-sone, men vegvesenet sier nei

foto