Sjå oversikt over kor mange som har vore sjekka: - Fleire testar seg etter at det har vore kjente smittetilfelle