Tomt til ny Røde Kors-hytte og tre nye hyttetomter i Rondablikkdokka