Flere og flere i arbeid - kun 164 permitterte i Midtdalen