Av totalt 25 søkere er det kun menn som vil bli vaktmester og byggdrifter i Sør-Fron kommune - se søkerlista her: