Har du en uregistrert bil eller traktor stående? Uregistrerte kjøretøy må nå forsikres

foto