Det gamle ysteriet i Lia står fortsatt usikret: - Det er fare for at noen kan skade seg

foto