Det var gitt fellingstillatelser på inntil 125 elg under den ekstraordinære vinterjakta fra 15. januar til 5. februar i Nord-Fron, Sel og Vågå. Rapporten fra jakta i fjellområda mellom Skåbu og Vågå, er nå klar.

Krevende jaktforhold

Den ekstraordinære jakta på elgen ble innført som et akuttiltak for å begrense skogskadet i et avgrenset område som har vært utsatt for overbeite over tid.  I Skåbu-området i Nord-Fron ble det gitt tillatelse til felling av inntil 50 dyr, i Sel 50 dyr og i Vågå 25 dyr.

Fasiten etter jakta viser at det ble felt 10 dyr i Nord-Fron, 7 i Sel og 19 i Vågå. Av de felte kalvene er 11 og okser og 3 kyr, av ungdyr er det felt 3 okser og 3 kyr, mens det blant voksne dyr er felt 12 kyr og 4 okser. Til sammen 36 elg. 10 jegere deltok i jakta i Nord-Fron, mens det var 12 jegere i aksjon i hver av de to nordalskommunene.

– Jaktforholdene har til dels vært svært vanskelige, med store snødybder og temperaturer ned til 30 minusgrader. Dette har medført vesentlig lavere jaktinnsats enn planlagt. Ut fra forholdene må resultatet likevel sies å være bra. Det har ikke blitt registrert uheldige episoder i forbindelse med jakta, og vi har heller ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen