Entreprenørfirmaet har akkurat fått flyttelasset innomhus, i det såkalte Drivhuset, rett ved rundkjøringa i Lomoen. Til sammen har firmaet åtte kontorplasser i sitt nye lokale på Vinstra.

– For oss ble det etter hvert naturlig å flytte til Vinstra, sida mye av vår virksomhet allerede befinner seg i Lomoen, forteller daglig leder Erling Myhre. Firmaet har maskiner stående på to ulike tomter like ved Drivhuset, derfor ble det mer praktisk å flytte fra sentrum av Harpefoss til sentrum av Vinstra.

– Vi føler at vi nå er plassert veldig synlig og sentralt, nær trafikkert veg inn til Vinstra. Her har vi en viktig nærhet til lagra våre, sier Myhre.

Store lokale prosjekt

Åge Haverstad har totalt fem med fast kontorplass inne, mens tre plasser står åpne for dem som er ute på prosjekt.

De største lokale prosjektene nå, er arbeid med å tilrettelegge for 52 hyttetomter på Gålå.

– I tillegg skal vi etter påske i gang igjen i Kvitfjell, med arbeid for utbygging av vatn og avløp, forteller Myhre.