Arbeidet med å stable et nytt selskap på beina under nytt navn, gjør at aksjeeierne taper det meste de har satset på selskapet, siden oppstarten i 2013.

Ekstraordinært møte

Torsdag gjennomførte driftsselskapet Laagen bryggeri ekstraordinær generalforsamling, med navneendring, aksjenedsetting og aksjeforhøyelse på agendaen.

Første punkt var en aksjenedsettelse, der verdien på aksjene i selskapet skrives ned fra 1000 til 100 kroner.

Deretter får Mikkel Dobloug, gjennom sitt selskap Glencoe AS, kjøpe 20 000 aksjer til 100 kroner per aksje, til en verdi av 2 millioner kroner. Kapitalendringa i selskapet er allerede registrert i Brønnøysund.

Selskapet bytter også navn til Doblougs bryggeri.

Selskapet har i praksis vært i drift under nytt navn siden i sommer, da de ansatte folk og startet forberedelser til ny produksjon. Nytt styre kom også på plass i sommer, i følge brønnøysundregistrene.

Taper det meste

Aksjonærene som var registrert ved generalforsamling i vår, taper i snitt vel 29 000 kroner på redning av selskapet. Bryggeren Gunnar Wiik taper omkring 225 000 på aksjenedskrivingen. Jon Forr taper vel en million kroner på nedsettelsen, men mener det er bedre enn å sitte igjen med ingen ting i bygget.

– Da styret ville kaste korta i vår, sa jeg at det har jeg ikke råd til, sier Forr, som eier lokala og produksjonsutstyret Laagen bryggeri har leid. Aksjekapitalen til selskapet var i følge regnskapet på denne tida tapt, og Forr ettergav gjeld i bytte mot flere aksjer i driftsselskapet.

Han er nå glad for å få inn friske penger i driftsselskapet, og for at investor Mikkel Dobloug også går inn i et nytt eiendomsselskap, der de to blir sittende med halvparten hver av eiendommen på Frya.

Hard bransje

Det er uenighet om hvorfor selskapet gikk så dårlig i 2016. Forr mener problemet ligger i at driftsselskapet ikke ansatte folk, og at arbeidet ble gjort på dugnad.

– Det går ikke an å drive på den måten, hardt arbeid er det eneste som teller. Man må ansette folk, og intensjonen min var at Gunnar Wiig skulle ansettes av driftsselskapet, men det hadde han ikke ønske om, sier Forr.

Dette tilbakeviser Wiig.

– Driftsselskapet har aldri hatt lønnsmidler, og jeg har heller aldri vært spurt om å tiltre i stilling der, sier han.

Han reagerer også på uttalene om dugnad.

– Det er veldig mange bryggerier i Norge, og de aller fleste håndverksbryggeriene er basert mye på dugnad, fra folk som syns det er moro og brygge øl. Det vil ta flere år å få lønnsomhet i denne bransjen, en kan ikke regne med å få lønnsomhet, sier Wiig, som regner med å ha tapt en million kroner i lønnsmidler på disse årene.

– Jeg har jobba minst 2 dager i uka på bryggeriet, lønn har jeg måttet hente fra andre steder, sier han.

Han mener man også må se på tallene fra 2016 i sammenheng med generell stor nedgang i omsetning, og med stadig flere aktører i markedet.

Årsmeldingen fra Laagen bryggeri 2016 viser også problemer med innkjøring av utstyr.

– Vi hadde nesten to måneder i fjor dar vi ikke kunne tappe øl, sier Wiig.

Han trakk seg fra daglig leder-funksjonen i sommer.