Daglig leder i næringsforeninga har sagt opp - går over i ny jobb