Ingen Peer Gynt-penger i statsbudsjettet for 2020

foto