Yrande liv i Nesseskogen med elevar og barnehageborn: Nå er det viktig at vi kjem ut av kohortene