Svovelsky frå Island på vei mot Vestlandet og Sør-Norge