Tildelingskontoret skal evalueres: - Vi opplever at det er en ryddigere måte å arbeide på