- Dette er det stikk motsatte av hønseblokka på Lillestrøm der til og med el-trommesettet bråka for mye