Hytteeiere bes fjerne strøm- og piggtrågjerder: - Det handler om dyrevelferd

foto