Stort frafall av jentespillere gjør at klubber må samarbeide langt over kommunegrensene

foto