Da søstera vart alvorleg sjuk og døyde, bestemte Solveig seg for å ta kontroll over sin eigen død

foto