Nytt krysningsspor på Kvam stasjon: - Åpner nye muligheter sier ordfører Støstad

foto