foto
Denne oksen var ikke spesielt stor og antas å være mellom 1, 5 og 2, 5 år gammel. Jaktas så langt største dyr var en titagger på 312 kilo. Nå er sju av ti dyr på kvoten felt, jaktlaget har fått elg annenhver dag så langt. Foto: Silje Josten Lien

Intens jakt etter skogens konge