Ordninga med forskuttering av husleie har vært gjeldende siden mai 2015. Nå har formannskapet i Nord-Fron vedtatt å forlenge ordningen for de som er berørt av bygge- og deleforbudet.

Søker skjønnsmidler

Kommunen har avsatt 500 000 til formålet og i utgangen av mars gjenstår det 296 000 kroner av de bevilgede midlene.  Til nå er det tre husstander som har fått innvilget sine søknader og fått innvilget tilskudd til dekning av midlertidig husvære. Dersom forsikringsselskapene ikke dekker kommunens forskutteringsutgifter, vil kommunen søke om ekstraordinære skjønnsmidler fra staten. Forskutteringen opphører når bygge – og deleforbudet oppheves.