Helga (95) hentar mat frå rett utanfor døra: - Gull verdt, både for bebuarar og tilsette