20 søkere til ledig konsulentstilling i Ringebu kommune