Bringer lokalhistorie ut til folket: - Det er ein takknemleg jobb