Skolene i Midtdalen kan få nesten 300 000 kroner til praktisk opplæring